Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Mittfiske.no AS, Haugvegen 14, 4353 Klepp Stasjon, post@mittfiske.no, mobil 465 24 032, org.nr. mva 917427216, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen. Mittfiske.no AS selger fiskekort for grunneiere / rettighetshaver og har ingen egne fiskekort.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som fiskekortet sendes.

6. Levering

Leveringen av fiskekort skjer umiddelbart etter kjøp. Kjøper mottar fiskekort og  kvittering på e-post. 

7. Angrerett

Ref. Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) §22. så er det ingen angrerett på kjøp av fiskekort. 

8. Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis kjøper har gjort et feilkjøp og mener å ha rett på reklamasjon, kontakt oss på post@mittfiske.no omgående.  

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. For mer utfyllende informasjon se https://mittfiske.no/personvern-og-cookies/

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


Informasjon for kjøp av fiskekort i VippsGo

For kjøp av fiskekort i VippsGo gjelder kvitteringen i Vipps-app som fiskekort. (Etter 30.11.2020 er det ikke mulig lengre å kjøpe fiskekort i VippsGo da løsningen blir avviklet) 

 

MittFiske.no AS – Postadresse: Haugvegen 14, 4353 Klepp Stasjon – Tlf: 465 24 032   –    Copyright (C) 2016-2020 : Mittfiske.no AS