Gratis fiskekort for Vaule – Vikeså

Fiskekort

Flere vann som huser mye fisk. Størrelsen varierer og er du heldig får du flott fisk. Noen av vannene har mye småfisk som er veldig bitevillig.

 

Følgende vann inngår i Gratis fiskekort for Vaule – Vikeså

Beresvatni

Grunt vann med en del siv.

Søra Beresvatn

Grunt vann med en god del siv.

Ytratjørn

Fiskevann med bekkerøye og ørret.

Gamstjørna / Runatjørni

Flott område, men ganske bratt terreng å gå i opp mot vannet.

Ausetjørni

Vann tett på E39. Mye småfisk.

Vaulavatnet

Fin plass for familiefiske.

MittFiske.no AS – Postadresse: Haugvegen 14, 4353 Klepp Stasjon – Tlf: 465 24 032   –    Copyright (C) 2016-2020 : Mittfiske.no AS