Fiskekort for Rv-504 fiske – Rogalands beste aurefiske

Betal med betalingskort

Betal med Vipps

Slik betaler du med Vipps
  1. Åpne Vipps appen
  2. Søk på Vipps nummer
  3. Velg ønsket fiskekort og betal
Fiskekortet er gyldig fra tidspunktet du gjennomfører kjøpet.

Betingelser for kjøp

Betingelser

Fiskekortet gjelder for alle vann som inngår i denne fiskekortavtalen. Noen vann har begrenset fiskesone(r). Disse er markert i kart over fiskeplassene.
Fiskeredskap og annet utstyr skal være tørt før bruk for å unngå smitte. Dette gjelder for eksempel garn, båt, osv.

Ferdsel i innmark/utmark
Mye av fiskeområdene ligger i innmark hvor dyr går på beite. Grunneierne tillater kun ferdsel i disse områdene langs vannkanten i forbindelse med fiske. Alle dyr skal få gå i fred. Dette gjelder både husdyr, fugl og vilt. Avfall skal ikke kastes i naturen. Vis hensyn og respekt for andre sin eiendom. Husk brannfaren.

Firmakort: Det er ingen begrensinger hvor mange ansatte som kan benytte kortet gjennom sesongen, men bare en om gangen.
504026

Rogalands beste ørretfiske! Ligger mellom Bue (E39) – Varhaug og Undheim.

Rv. 504 fiske består av 14 grunneiere i kommunene Bjerkreim, Time og Hå. Totalt har vi ca. 30 kilometer med strandlinje.

 

Fisken i vassdraget

Det er røye og aure i vassdraget. Størrelsen varierer fra liten fisk til fin fisk på 4-500g. Større eksemplarer på 1-2 kg forekommer også i noen av vannene.
Something is wrong.
Instagram token error.
Load More

 

 Følg RV-504 fiskje på Facebook

 

Følgende vann inngår i Fiskekort for Rv-504 fiske – Rogalands beste aurefiske

Hommeltjørna

Lite tjørn like ved Holmavatnet.

Steveltjørna

Fiskevann tilknyttet RV 504 Fiskekortet.

Mellomstrandsvatnet

Sportsfiskerens favoritt

Husavatnet

Fiskevann like ved Rv-504.

Romavatnet

Fiskevann tilknyttet RV 504 Fiskekortet.

Indre Hedlevatnet

Ønsker du å slippe støy fra trafikken er dette stedet.

Store Hedlevatnet

En fantastisk fin fiskeplass.

Holmavatnet – Rv 504

Ok fiskevann med mange muligheter til andre aktiviteter enn fiske.

Oslandsvatnet + Litlavatnet

Flott familievennlig vann med badestrand.

Kappatjørna

Fiskevann tilknyttet RV 504 Fiskekortet.

Litlamos

Et av de vannene i "Rv 504 fiske" som er mest populært.

Storamoset

Stort flott vann med mulighet for stor fisk.

Røyslandsvatnet

Nesten garantert fisk, men den er ikke særlig stor.

MittFiske.no AS – Postadresse: Haugvegen 14, 4353 Klepp Stasjon – Tlf: 465 24 032   –    Copyright (C) 2016-2020 : Mittfiske.no AS