Fiskekort Grimevann Fiskelag

Betal med betalingskort

Betal med Vipps

Slik betaler du med Vipps
  1. Åpne Vipps appen
  2. Søk på Vipps nummer
  3. Velg ønsket fiskekort og betal
Fiskekortet er gyldig fra tidspunktet du gjennomfører kjøpet.

Betingelser for kjøp

Betingelser

Gyldighetsområde
Fiskekortet gjelder hele Stigselvvassdraget innen Lillesand kommunes grenser, med unntak av Østre Fjellvann og fisketrappen på Kaldvell.
Strandlinjen er til sammen 100km når en tar med alle bukter og odder. Regner en med øyer og elvestrekninger blir det 200km å fiske langs !!!
Den eneste begrensningen på gyldighetsområdet er 150m-sonene rundt gårdsbrukene der Friluftsloven ikke tillater ferdsel. Det er heller ikke tillatt å gå over dyrket mark.
Det er ikke tillatt å fiske nærmere bebodd bebyggelse enn 150m og ikke ved innmark.

Nedenfor Sliperifossen i Kaldvellelva er det begrensninger pga sjø-ørret. Her kan det kun fiskes fra 01.06-30.09. Fiske i fisketrapp forbudt! Døgnkvote 2 sjøørret.
Husk Statlig fisketrygdavgift og fangstrapport ved fiske nedefor Sliperifossen.

Fiskekort gir rett til å drive tradisjonelt stangfiske med:
• krok
• sluk
• spinner
• flue
Det er IKKE tillatt å benytte:
• redskap (som for eksempel garn, ruser, not, bakke, osv)
• tekniske hjelpemidler (som for eksempel kunstig lys, ekkolodd, dypvannsrigg, osv)

Oppsyn:
Tre til fem personer står for oppsyn med fiskekort og redskapsbruk gjennom året. Oppsynsmennene er legitimert. Vennligst vis frem fiskekort på forespørsel fra oppsynet.
Kaldvellelva har i tillegg eget statlig oppsyn. I Kaldvellelva fører også sportsfiskeklubben ”Skitt fiske” tilsyn med fisket på vegne av Grimevann fiskelag.
586707

fiske i grimevann

Grimevann Fiskelag er en sammenslutning av de 15 grunneierne som eier Stigselvvassdraget med Østre Grimevann, Vestre Grimevann og Kaldvellelva i Lillesand kommune. Fiskelaget arbeider aktivt med vannkvalitet, fiskekulturtiltak og natur- og kulturlandskapet langs vassdraget. Fiskelaget tilbyr publikum fritidsfiske i hele vassdraget til en symbolsk pris.

Fritt fiske for alle opp til 18 år!
Åsrmøtet i Grimenes fiskelag har bestemt at all ungdom får fiske gratis i Grimevannene og Kaldvelleva. Hittil har ordningen vært begrenset til barn under 16 år, men vi utvider nå ordningen til å gjelde til og med den sesongen du fyller 18. Vi håper på denne måten at flere Lillesandsungdommer vil opppleve naturgleden ved å utnytte den matressursen og gledesressursen som fiske representerer.

Grimevann fiskelag har utarbeidet et fint tur-/kultur-kart over hele vassdraget. Dette koster kr 50,- og selges hos Best Birkeland, i Lillesand Sparebank og på gårdene rundt Grimevann.

Hjelp oss å ivareta dette flotte naturområdet og vis hensyn til dyreliv og natur, slik at flere kan ha glede av det.

 

Følgende vann inngår i Fiskekort Grimevann Fiskelag

Litle Eftevannet

Flott vann i nydelige og fredlige omgivelser!

Store Eftevannet

Fantastiske omgivelser og mye fisk

Vestre Grimevann

Stort, flott fiskevann med lett adkomst for alle.

Østre Grimevann

Her er det tatt fisk på flere kilo, men normalstørrelsen er 250-550 gram.

Kaldvellelva

Fint område med mye historie for både tur og fiske

MittFiske.no AS – Postadresse: Haugvegen 14, 4353 Klepp Stasjon – Tlf: 465 24 032   –    Copyright (C) 2016-2020 : Mittfiske.no AS