Fiskekort for Eiavatnet, Evja og Bogstad

Fiskevann i flotte omgivelser med mulighet for å telte.

Indre- og Ytre Evjatjørna har enkel tilkomst fra fylkesvei 501 og gir enkelte plasser tilgang for bevegelseshemmede.
Merket traktorvei til Bogstadtjørna, en tur som passer til de fleste. Vannet har godt fiske hele året. Vinteren kan by på et minnerikt isfiske.
Ønsker dere å fiske i Eiavannet, så må det gjøres fra tilhørende sone – se kart. Det er en fin tur til vannet på merket traktorvei og sti.

Telting kun tillatt på merkede plasser. Se kart for det enkelte vann.

Til informasjon så er det beitedyr om sommeren. Vennligst vis hensyn til dyrene.

Se oversiktskart og informasjon for det enkelte vann.

Følgende vann inngår i Fiskekort for Eiavatnet, Evja og Bogstad

Eiavatnet – Sone 2

Stort fiskevann. Populært med kano.

Evjatjørna

Godt kultivert vann med fin ørret.

Ytra Evjatjørna

Stangfiske langs hele strandlinjen

Bogstadtjørna

Meget populært vann for isfiske. Flott fisk i dette vannet.

MittFiske.no AS – Postadresse: Haugvegen 14, 4353 Klepp Stasjon – Tlf: 465 24 032   –    Copyright (C) 2016-2018 : Mittfiske.no AS